Οποιαδήποτε χρήση των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται αποκλειστικά και μόνο για την νόμιμη λειτουργία της επιχείρησης (έκδοση αποδείξων κλπ) και δύναται, όποτε το θελήσετε, διαγραφή των στοιχείων σας, κατόπιν γραπτού αιτήματος μεσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην ηλεκτρονική διευθυνση: [email protected]